Ağartma, beyaz kumaşların üretimini amaçlayan bir prosestir ve renkleri daha parlak hale getirir, kumaşların albenisi artar. Ağartma, hidrofilleşmenin aksine bir temizleme işlemi değildir; bir oksidasyon işlemi vasıtasıyla pamuğa sarımtırak-kahverengi bir renk veren doğal boyarmaddelerin yok edilmesidir (uzaklaştırma değil). Oksitleyici ajanlar (yükseltgen maddeler) indirgeyici ajanlardan daha yaygın olarak kullanılırlar. Malzemenin güneşe ve havaya maruz kaldığı açık bir alana yayılması eski ağartma yöntemlerindendir.
 
Genel olarak kullanılan oksitleyici ajanlar:
 
  • Hidrojenperoksit

 

  • Sodyumklorit

 

  • Sodyumhipoklorit

 

Az kullanılan diğerleri: Kireç kaymağı (Ca(ClO)2-kalsiyum hipoklorit) ve sodyumperoksit (Na2O2)

 
msxlabs.org